Op deze pagina vind u zowel ons Cookie als Privacy beleid. Het privacy beleid is ook nog terug te vinden via de volgende link 

Privacy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden gezet als u een webpagina bezoekt. De informatie uit dit bestandje kan bij uw volgende bezoek aan dezelfde webpagina weer worden teruggestuurd naar deze website, zodat de website uw computer kan herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Een goed werkende website

Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Door cookies te accepteren maakt u uw bezoek aan de website makkelijker.

Verbeteren van de website

We gebruiken cookies om onze website te verbeteren. We verzamelen bepaalde standaardinformatie die de browser (uw surfprogramma) naar elke website verzendt die u bezoekt. Met deze informatie kunnen we zien welke onderdelen van de site goed worden bekeken en waar minder bezoekers komen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de informatie waar veel naar gezocht wordt, ook eenvoudig te vinden is.

Onze website is goed beveiligd. De cookies die wij gebruiken vormen geen gevaar voor uw computer.

Privacy polis:

Privacy

Het Zeeuwse Woon Uusje ( www.uusje.nl) , gevestigd aan Schippersweg 14 4455VP Nieuwdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.uusje.nl Schippersweg 14 4455VP Nieuwdorp 0654224249

S Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Uusje Hij/zij is te bereiken via Info@uusje.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken,

Uusje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Ip-adres

Contact via het contact formulier : 

Bij het contact formulier word gevraagd naar je naam e-mail adres en je vraag. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jou vraag te beantwoorden en verwijderen deze gegevens direct wanneer de vraag of het probleem verholpen is. Door het insturen van het contact formulier ga je akkoord met deze wijze van gebruik van je je gegevens.

Bericht achterlaten in het gastenboek:

Deze berichten worden geplaatst na toestemming van ons, dit om spam te voorkomen. Met het verzenden van het formulier geeft u toestemming dat wij u Naam, e-mail en ip-adres verzamelen. Dit laatste verzamelen wij om spam te voorkomen. Wanneer het bericht goedgekeurd is staan alleen u naam en bericht op de website. Met deze gegevens word verder niets gedaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@uusje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uusje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uusje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende verwerking van persoonsgegevens:

Verwerken en verzenden van de bestelling: Na het afhandelen en verzenden van uw bestelling worden de gegevens direct verwijderd. Dit kan afhankelijk van de bestelling maximaal 1 maand duren. Mocht dit in welk geval langer duren zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uusje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uusje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Voor Analytische cookies gebruiken wij Google Analytics voor hun privacy beleid verwijzen wij u door naar https://policies.google.com/privacy. Wij bewaren de gegevens die Google Analytics voor ons verzameld 14 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uusje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uusje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uusje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uusje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uusje.nl

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers